banner chemia inzynierskie v3

belka aktualnosci

W dniach 13-15 lutego 2017 w ramach akcji „Ferie zimowe 2017” zorganizowanej dla dzieci z siedleckich szkół podstawowych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce w Instytucie Chemii odbyły się warsztaty chemiczne (Warsztaty z UPH).

AIMG

25 listopada br. (piątek) w godz. 10.00-14.00 w holu na parterze Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 odbędzie się Dzień Otwarty w UPH w Siedlcach.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Wydziału Nauk Ścisłych.

plakat jesien 2016

W dniach 19-23.09.2016 r. w Poznaniu odbył się 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Uprzejmie informujemy, że pracownik Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych dr Paweł Piszcz zdobył I nagrodę za najlepszy poster w sekcji Biotechnologia i Chemia Żywności.

 piszcz1piszcz2

Nagroda Nobla z chemii w 2016 r. trafiła do Jean-Pierre'a Sauvage'a, Sir J. Frasera Stoddarta i Bernarda L. Feringi. Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - dość skomplikowanych cząsteczek chemicznych, którymi można sterować w celu wykonywania określonej pracy.

Nobel Chemia.

od lewej Jean-Pierre Sauvage, Bernard L. Feringa, J. Fraser Stoddart

facebook icon pp icon 01 baner staz 2016 v08

belka studiabox 1

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

Studia inżynierskie niezmiennie od kilku lat lokują się w czołówce najbardziej obleganych przez maturzystów. Pracodawcy wymagają dziś od absolwentów nie tylko specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, ale również umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie, które pomagają osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy od roku akademickiego 2016/17 nasza oferta edukacyjna wzbogaci się o studia inżynierskie na kierunku chemia! Będziemy jedynymi w Regionie oferującymi zdobycie innowacyjnego zawodu inżyniera chemii, który może stać się fundamentem kariery zawodowej jak i dalszego życia. W tym zawodzie nie ma przypadków - podstawą jest ścisły umysł połączony z pasją i dobrym wykształceniem technicznym oraz znajomością języków obcych.

belka nasza ofertabox 2

Co u nas skończysz?

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studia inżynierskie na kierunku chemia kierowane są do maturzystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie wszystkich działów chemii i nabyciem gruntownych umiejętności pracy laboratoryjnej w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Studia pozwolą także na opanowanie koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz języka obcego. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy. Będzie potrafił zaplanować, przeprowadzić i zmodyfikować procesy inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Będzie również kompetentny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Istotnym elementem studiów są moduły kształcenia proponowane w ramach wybranej specjalności, której realizacja rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów. Oferujemy następujące specjalności:

  • analityka chemiczna
  • chemia nowych materiałów
  • ratownictwo chemiczne

Ponadto oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży krajowych i zagranicznych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, doskonałą bazę dydaktyczną, laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą oraz dogodne warunki studiowania. Zaufaj nam, rozpocznij u nas studia, a na pewno się nie zawiedziesz!

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Będzie posiadał umiejętności pozwalające mu podjąć zatrudnienie również na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym i w przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp.), rolnictwie, a także drobnej wytwórczości, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych zgodnych z obowiązującymi standardami – w szkolnictwie. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach związanych z analityką medyczną i przemysłową, ochroną środowiska i innych. Będzie mógł też podjąć pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
Wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego przygotują go do podejmowania wyzwań badawczych oraz kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

belka ksztalceniebox 3

Jak kształcimy?

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by studia na kierunku chemia były prowadzone na najwyższym poziomie. W Instytucie Chemii tworzy go wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z wielu dziedzin chemii i nauk pokrewnych.

 

belka wyposazeniebox 4

Dobrze wyposażone sale laboratoryjne.

Aparatura naukowo-badawcza znajdująca się w Instytucie Chemii obejmuje urządzenia do syntezy i badania właściwości związków chemicznych jak i nowoczesnych materiałów oraz analizy procesów chemicznych. Wśród można wymienić spektrometr Varian 400-MR, spektrofotometr Shimadzu UV-3600 UV-VIS-NIR, spektrofotometr Shimadzu IRAffinity-1 (z przystawkami ATR, DRS), spektrofluorymetr Gilden Photonics FluoroSens 9000, chromatografy cieczowe firm Shimadzu oraz Knauer. Aparatura pracuje nie tylko na rzecz Instytutu czy Uniwersytetu, ale także innych placówek badawczych regionu.