Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej


Kierownik Katedry - dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, profesor nadzwyczajny

Struktura i skład osobowy:

Zakład Chemii Organicznej - Kierownik, dr hab. Robert Kawęcki, profesor nadzwyczajny
Zakład Chemii Środowiska - Kierownik, prof. dr hab. Nikołaj Jerczak
Zakład Syntezy Organicznej - Kierownik, prof. dr hab. Stanisław Ostrowski
Zakład Technologii i Fizyki Chemicznej - Kierownik, dr hab. Janusz Chruściel, profesor nadzwyczajny


Pracownicy naukowo-techniczni:

Grażyna Koczkodaj

mgr Beata Łopuszyńska

mgr Dorota Łuniewska

mgr Ewa Olender

mgr Katarzyna PiechockaDziałalność dydaktyczna

Katedra prowadzi kursy podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne i magisterskie dla studentów chemii oraz kursy podstawowe dla studentów biologii, zootechniki i rolnictwa. Od 2002 roku uczestniczy w Podyplomowym Studium "BHP - Zagrożenia, Prawo,Praktyka".

Kursy:
podstawowe - fizyka
kierunkowe - chemia organiczna, biochemia, technologia chemiczna i krystalografia
specjalizacyjne - chromatograficzne metody izolacji i identyfikacji, spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, polimorfizm, podstawy spektroskopii, ochrona środowiska i współczesne metody syntezy organicznej
magisterskie - pracownia magisterska, seminaria magisterskie i wykłady monograficzne

Wykaz kursów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickigo 2012/2013

1. Chemia organiczna I

2. Chemia organiczna II

3. Chromatograficzne metody analityczne

4. Chromatografia I

5. Chromatografia w chemii kosmetycznej

6. Krystalochemia

7. Rentgenowska analiza strukturalna

8. Statystyka w chemii

9. Technologia chemiczna

10. Technologia informacyjna

11. Toksykologia

12. Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

14. Chemia biomolekuł i biopolimerów

15. Chemia proekologiczna

16. Procesy proekologiczne
Powrót do Instytutu Chemii