Już dziś pomyśl o swojej karierze zawodowej i wybierz CHEMIĘ w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym !
Chemia - kierunek zamawiany

O Instytucie Chemii

Instytut Chemii powstał w 1976 roku na bazie Zakładu Chemii, jednej z pierwszych jednostek najstarszego Wydziału obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Dyrektorem Instytutu, a wcześniej kierownikiem Zakładu Chemii, była doc. dr Alina Suszko-Purzycka. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w roku 1969 na trzyletnie nauczycielskie studia zawodowe - kierunek chemia z biologią. WIĘCEJ...

Studia w Instytucie Chemii


Studia I stopnia - licencjackie

Instytut Chemii AP
Instytut Chemii AP
Instytut Chemii AP
Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego kształci na kierunku CHEMIA w systemie studiów licencjackich ( I stopnia ) w następujących specjalnościach:
  • Analityka chemiczna
  • Chemia kosmetyków i leków
  • Chemia nowych materiałów
Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuacji nauki na 2-letnich studiach magisterskich (II stopnia - informacja znajduje się niżej).

Absolwent studiów licencjackich tego kierunku wykaże się: dobrą znajomością podstawowych dziedzin chemii: nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej, opanowaniem koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz znajomością przedmiotów związanych z wybraną przez siebie specjalnością. Absolwent kierunku chemia znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym i w rolnictwie. Mając przygotowanie do pracy laboratoryjnej będzie mógł także pracować w różnorodnych laboratoriach badawczych i analityki przemysłowej. Zdobędzie również przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. Na kierunku prowadzone są trzy specjalności, ich realizacja rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów.


Studia II stopnia - magisterskie

Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zaprasza absolwentów studiów I stopnia oraz kierunków pokrewnych, do kontynuowania nauki na 2-letnich studiach magisterskich, na kierunku CHEMIA o specjalnościach:

  • Chemia organiczna i stosowana
  • Fizykochemiczne podstawy metod analitycznych

Absolwent kierunku chemii znajdzie zatrudnienie w laboratoriach i przedsiębiorstwach związanych z przemysłem: chemicznym, kosmetycznym, spożywczym, farmaceutycznym, włókienniczym oraz laboratoriach jednostek naukowo-badawczych. Może pracować w biurze ekspertyz sądowych, policji, laboratoriach kryminalistycznych, zakładach medycyny sądowej, a także jako specjalista w służbach dozymetrycznych, w tym w elektrowniach jądrowych, laboratoriach izotopowych i medycyny nuklearnej. Inną drogą zawodową będzie praca w charakterze organizatora ochrony środowiska w administracji lokalnej i centralnej oraz specjalisty wykonującego ekspertyzy i oceny w tej dziedzinie.

Informacje dotyczące bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz zasady postępowania z odpadami wytworzonymi podczas prac doświadczalnych zostały zamieszczone w zakładce Bezpieczne laboratorium.

Studentom oferujemy

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w Internecie